Heta arbeten

En utbildning i Heta Arbeten ger det certifikat för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand.

Administration ledning och hjälp. Personal på kontoret.

k

A Wealth of Experience To Heal and Help.

Wish all my fellow brothers a very happy World Health day. Stay healthy and stay blessed.
g